Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010

ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ..... ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ

"Από μικρόθεν μ' έλεγε ο γέρων ο πατηρ μου
Παιδίν μου, μάθε γράμματα, και ωσάν εσένα έχει.
Βλέπεις τον δείνα, τέκνον μου, πεζός περιεπάτει
και τώρα διπλοέντέληνος και παχυμουλαράτος.
Αυτός, όταν εμάνθανε, υπόδησιν ούκ είχε,
και τώρα βλέπεις τον, φορεί τα μακρομυτικά του.
Αυτός, όταν εμάνθανε, ποτέ του ουκ εκτενίσθη,
και τώρα καλοκτένιστος και καμαροτριχάρης.
Αυτός, όταν εμάνθανε, λουτρόθυραν ουκ είδε,
και τώρα λουτρακίζεται, τρίτον την εβδομάδα
Αυτός, ο κόλπος του έγεμε φθείρας αμυγδαλάτας
και τώρα τα υπέρπυρα γέμει τα μανοπλάτα.
Και πείσθητι γεροντικοίς και πατρικοίς μου λόγοις,
και μάθε τα γραμματικά, και ωσαν εσένα έχει.
Κι έμαθον τα γραμματικά μετά πολλού του κόπου
Αφ΄ου δε τάχα γέγονα γραμματικός τεχνίτης,
επιθυμώ και το ψωμίν και του ψωμιού την μάννα
υβρίζω τα γραμματικά, λέγω μετά δακρύων
"Ανάθεμα τα γράμματα, Χριστέ, και όπου τα θέλει!
ανάθεμα και τον καιρόν και εκείνη την ημέραν,
καθ' ην με παρεδώκασιν εις το διδασκαλείο
προς το να μάθω γράμματα, τάχα να ζω απ' εκείνα"

Θεοδώρου Πρόδρομου

Αρχή των εξετάσεων Καλή Αρχή... και να θυμάστε "Κι αυτό θα περάσει"

Δεν υπάρχουν σχόλια: