Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2007

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

"Σάλος στο ΠΑΣΟΚ" "Θύελλα στην Ιεραρχία" είναι κάποιοι από τους τίτλους σήμερα των ειδήσεων. Τι περιγράφουν οι εφημερίδες; Θα απαντούσε κάποιος: την κρίση. Η κρίση πως περιγράφεται; Με όρους κρίσης. Οι όροι κρίσης περιέχονται στην κρίση; Βεβαίως και περιέχονται. Επομένως τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης δεν περιγράφουν την κρίση αποτελούν μέρος της κρίσης καθώς μόνο ένας που βρίσκεται εκτός του πεδίου κρισης προσπαθεί να περιγράψει.
Και πως θα μπορούσε διαφορετικά; Θα μπορούσε με όρους σύνθεσης να δώσει την εικόνα μιας σαφώς ρέουσας πραγματικότητας που τα πάντα μεταβόλλονται αποκτούν και έχουν πάντα νέες διαστάσεις, νέες προοπτικές και προπαντώς αυτές οι προοπτικές εξακοντίζονται στο μέλλον και το διαμορφώνουν. Με αυτούς τους όρους τα Μέσα θα μπορούσαν να δούν τις δυναμικές αξίες που διαμορφώθηκαν στο ΠΑΣΟΚ και να δούν πως εκφράζονται από τις διαφορετικές απόψεις και τάσεις. Θα μπορούσαν να δουν πως αυτές οι προοπτικές διαμορφωνουν τον αυριανό κόσμο και τι αντίκτυπο θα έχουν σ΄αυτόν. Η εφαρμογή στην ιεραρχία των πολιτικών όρων είναι πολύ βολική για την συζήτηση στα παράθυρα. Θα μπορούσε όμως κανείς να δεί τις ιδιαιτερότητες που διαμορφώνουν τις αντιλήψεις κάθε ενός προσώπου. Να μάθει από τις ιδιαιτερότητες, να διευρενήσει την θεολογική του αναφορά να στοχαστεί για την θεολογικές αρχές που γίνεται η συζήτηση. Με λίγα λόγια να προσπαθήσει να μάθει έναν κόσμο που δεν γνωρίζει και που δεν θέλει να γνωρίσει και ωστόσο παρουσίαζει.
Με λίγα λόγια τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης δεν περιγράφουν την κρίση είναι μέρος της κρίσης. Ενας μονόλογος συγκρουσιακών αξιών οπου ο καθένας δεν δοκιμάζει τα αντίθετα επιχειρήματά του αλλά ομονοεί στις ίδιες αξίες. Το αποτέλεσμα είναι η συμφωνία ενός πολέμου μέσα σε έναν κλειστό ορίζονται συγκουσιακών αξιών, όπου κάθε άλλος ορίζοντας είναι αποκλεισμένος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: